Home
Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Den Helder e.o.

.

 
 • Meditatie

  De Hoorn des Heils

   

  “Te dien dage zal Ik den hoorn van het huis Israëls doen uitspruiten, en u opening des monds geven in het midden van hen; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben.” (Ezechiël 29:21)

   

  Wat werkt de HEERE wonderlijk. Als Zijn volk onder de oordelen verkeert, gaat God hun verwachting vernieuwen. Het gaat door de onmogelijkheid, door de nacht heen.

  Uit dit gedeelte van Ezechiël blijkt dat de HEERE koning Nebukadnezar gebruikt als middel in Zijn hand. Nebukadnezar moet de oordelen van God over Israël en de volken rondom Israël uitvoeren. Op zichzelf kunnen de Joden daar maar weinig troost uit putten. Wat heeft dat volk aan de wetenschap dat de boze volken rondom Israël door God gestraft worden en dat hun macht gebroken wordt door de Babyloniërs? De Joden verkeren zelf onder het oordeel en zijn zelf gevangen genomen om in Babylon te moeten blijven. Wat hebben zij er dan aan dat de hoornen (de machten) van de Amonnieten, Moabieten, Edomieten enz. gebroken worden? Die hoornen worden gebroken, maar als het volk van God niet wordt verlost, dan heeft dat volk er zelf niets aan.

   


  lees verder